phòng quản lý đô thị

Phòng Quản lý đô thị
Publish date 14/04/2016 | 18:17 PM  | View count: 16886

Phòng Quản lý đô thị

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

279 Tôn Đức Thắng

Email : pqldt_dongda@hanoi.gov.vn

 Hà Anh Tuấn  Trưởng phòng 35 119 876
 Bùi Huy Đức  Phó trưởng phòng  
 Lê Kế Việt  Phó trưởng phòng 38 511 310
 Trương Minh Quang Phó trưởng phòng