phường kim liên

5- Phường Kim Liên  
23 Lương Định Của  38 523 952
Chủ tịch UBND        : Bùi Thị Hằng Nga 38 527 057
Phó chủ tịch UBND : Trịnh Văn Hiếu 35 771 243
Phó chủ tịch UBND : Nguyễn Quang Sơn 35 771 242
Chủ tịch HĐND        : Nguyễn Thị Chính 577 1244
Phó chủ tịch HĐND : 5742685