Phướng Cát linh

6- Phường Láng Hạ  
79A ngõ  25 Vũ Ngọc Phan  37 764 758
Chủ tịch UBND        : Vũ Hồng Sơn 37 764 763
Phó chủ tịch UBND : Nguyễn Cảnh Quang 37 764 766
Phó Chủ tịch UBND : Bạch Quang Trung  37 764 759
Chủ tịch HĐND        : Võ Thị Hồng Phương 776 4757
Phó chủ tịch HĐND :