phường quang trung

13- Phường Quang Trung  
92 Tây Sơn   38 511 780
Chủ tịch UBND       : Nguyễn Anh Tuấn  35 334 073
Phó chủ tịch UBND : Vũ Xuân Dũng  35 330 039
Phó chủ tịch UBND : Nguyễn Thị Thuý Ngân   35 335 508
Chủ tịch HĐND        : Trịnh Thị Kim Loan 533 3498
Phó chủ tịch HĐND :