phường trung liệt

17- Phường Trung Liệt  
số 5 phố Trung Liệt  35 377 066
Chủ tịch UBND       : Nguyễn Chí Tâm  
Phó chủ tịch UBND : Hoàng Hoài Loan  
Phó chủ tịch UBND : Nguyễn Thao Hùng  
Chủ tịch HĐND        : Nguyễn Khánh Long 537 7066
Phó chủ tịch HĐND : Nguyễn Thị Thanh