phường văn miếu

21- Phường Văn Miếu  
8 ngõ 34 phố Ngô Sỹ Liên  37 474 294
Chủ tịch UBND       : Vũ Mai Khanh 37 334 153
Phó chủ tịch UBND : Nguyễn Thị Thúy Hà  
Phó chủ tịch UBND : Nguyễn Thị Vân Anh  
Chủ tịch HĐND        : Hoàng Xuân Trường  
Phó chủ tịch HĐND : Phạm Thị Thanh Tâm 747 0764