Asset Publisher

Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND quận Đống Đa

Publish date 15/08/2017 | 16:30 PM  | View count: 91
Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND quận Đống Đa

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 14919
Sơ đồ bộ máy tổ chức UBND Quận Đống Đa

TBUB-303-2017-signed.pdf

Publish date  | View count: 27

Tháng 8

Publish date  | View count: 4

Phòng Tài chính Kế hoạch

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 10458
Phòng Tài chính Kế hoạch

Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận

Publish date 06/12/2009 | 12:00 AM  | View count: 1258
Nghị Quyết Hội đồng nhân dân

NQ-01-2014.pdf

Publish date  | View count: 6

NQ-05-2014.pdf

Publish date  | View count: 8

NQ-04-2014.pdf

Publish date  | View count: 3

NQ-03-2014.pdf

Publish date  | View count: 4

NQ-02-2014.pdf

Publish date  | View count: 8

Nghị quyết

Publish date  | View count: 2

Năm 2014

Publish date  | View count: 0

NQ-05-2015.pdf

Publish date  | View count: 6

NQ-04-2015.pdf

Publish date  | View count: 4

NQ-04-2017.pdf

Publish date  | View count: 2

Nghị Quyết

Publish date  | View count: 4

Năm 2015

Publish date  | View count: 5

20170811071625.doc

Publish date  | View count: 8

20170811071538.doc

Publish date  | View count: 6