Asset Publisher

Đống Đa quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Publish date 06/12/2017 | 07:21 AM  | View count: 15
Ngày 5/12, Quận ủy Đống Đa đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

20171212071641.doc

Publish date  | View count: 0

20171212071640.doc

Publish date  | View count: 0

20171212055843.doc

Publish date  | View count: 0

20171212055159.doc

Publish date  | View count: 2

20171212055002.doc

Publish date  | View count: 0

20171212054527.doc

Publish date  | View count: 1

20171212053828.doc

Publish date  | View count: 0

20171212052941.doc

Publish date  | View count: 0

20171212052511.doc

Publish date  | View count: 0

20171212052330.doc

Publish date  | View count: 0

20171212051642.doc

Publish date  | View count: 0

20171212045858.doc

Publish date  | View count: 0

20171212044420.doc

Publish date  | View count: 0

20171212043244.doc

Publish date  | View count: 0

20171212042840.doc

Publish date  | View count: 0

20171211232621.doc

Publish date  | View count: 0

20171209064651.doc

Publish date  | View count: 0

20171209064031.doc

Publish date  | View count: 4

20171209063347.doc

Publish date  | View count: 0