THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Chung khảo Hội thi Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách

Publish date 01/07/2019 | 14:00  | Lượt xem: 71
Ngày 01/7/2019, Quận Đống Đa đã tổ chức Chung khảo Hội thi Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách Quận Đống Đa- Hè 2019.