trạm thú y

Trạm Thú y
Publish date 14/04/2016 | 18:17 PM  | View count: 12010

Trạm Thú y

TRẠM THÚ Y

117 Giảng Võ

Email : tty_dongda@hanoi.gov.vn

 Đỗ Thị Tú  Trạm trưởng 37 366 903
 Hoàng Thị Mai  Trạm phó 37 366 903