Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình

Trung tâm DS- KHHGĐ
Publish date 14/04/2016 | 18:17 PM  | View count: 10605

TRUNG TÂM DS - KHHGĐ

5 Thái Hà

Email : ttdskhhgd_dongda@hanoi.gov.vn

 Vũ Thị Thanh Hà  Giám đốc 35 330 040
 Kiều Thị Thúy Nga  Phó Giám đốc 35 331 694