trung tâm y tế

Trung tâm Y tế
Publish date 14/04/2016 | 18:17 PM  | View count: 8248

TRUNG TÂM Y TẾ

107 Tôn Đức Thắng

 Trịnh Thị Thanh Thủy  Giám đốc 38 564 080
 Nguyễn Thị Khánh Vân  Phó Giám đốc 38 564 108
 Lê Thị Hải Yến  Phó Giám đốc 35 133 446