xí nghiệp môi trường đô thị số 4

Xí nghiệp Môi trường đô thị số 4
Publish date 14/04/2016 | 18:17 PM  | View count: 4381

XÍ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SỐ 4

56 ngõ 212 Đường Đê La Thành

 Nguyễn Đăng Chiểu  Giám đốc 38 511 732
 Đoàn Minh Khang  Phó Giám đốc 35 131 406
 Nguyễn Anh Tuấn  Phó Giám đốc 38 517 637
 Nguyễn Quốc Hào  Phó Giám đốc 38 729 254