xí nghiệp QL & PT nhà

Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà
Publish date 14/04/2016 | 18:17 PM  | View count: 9273

XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ

252 Tôn Đức Thắng

 Hoàng Hoa Nam  Giám đốc 35 130 759
 Trần Minh Khôi  Phó Giám đốc 35 130 758
 Vũ Tuấn Dũng  Phó Giám đốc 38 512 047