các đơn vị trực thuộc

Ban Quản lý chợ

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 10460
Ban Quản lý Chợ

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 22560
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Công viên Văn hóa Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 7788
CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐỐNG ĐA Số 4 Đặng Tiến Đông Email :...

Trung tâm DS- KHHGĐ

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 10519
TRUNG TÂM DS - KHHGĐ 5 Thái Hà Email : ttdskhhgd_dongda@hanoi.gov.vn ...

Trung tâm GD Nghề nghiệp- GD Thường xuyên

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 10532
Trung tâm GD Nghề nghiệp- GD Thường xuyên

Trung tâm Văn hóa TTTT

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 2297
Trung tâm Văn hóa TTTT