hoạt động các phường

Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính đối với 2 phường Cát Linh và Trung Tự
Ngày đăng 22/04/2016 | 09:04  | Lượt xem: 159

Chiều 15/4/2016, Hội đồng nhân dân quận Đống Đa khóa XVIII nhiệm kỳ 2011- 2016 đã họp kỳ họp thứ mười ba để nghe UBND quận trình đề nghị điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính đối với 2 phường Cát Linh và Trung Tự.

      Quận Đống Đa có 21 phường, trong đó có 06 phường xếp loại đơn vị hành chính loại 2 theo quy định của chính phủ. Sau khi đánh giá các tiêu chí để phân loại phường theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ, Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, công văn số 665/SNV-XDCQ ngày 28/3/2016 của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội về rà soát, phân loại, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã, tại kỳ họp thứ mười ba Hội đồng nhân dân quận Đống Đa khóa XVIII nhiệm kỳ 2011- 2016, UBND quận Đống Đa đã trình đề nghị điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính đối với 2 phường Cát Linh và Trung Tự. 100% đại biểu tham dự kỳ họp đã nhất trí tán thành việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính đối với 02 phường trên từ đơn vị hành chính loại 2 lên đơn vị hành chính loại 1./.

Danh sách tin tức