hoạt động các phường

Tăng cường khối đại đoàn kết từ mỗi cộng đồng dân cư
Ngày đăng 07/11/2016 | 12:33  | Lượt xem: 158

Ngày 6/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Láng Thượng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư số 11.

Danh sách tin tức