hoạt động các phường

Tổ công tác Ban chỉ đạo 197 Phường Trung Liệt duy trì TTĐT trên phố Hoàng Cầu và các tuyến phố khác
Ngày đăng 24/07/2019 | 11:00  | Lượt xem: 57

Duy trì TTĐT trên phố Hoàng Cầu và các tuyến phố khác thuộc phường Trung Liệt

Danh sách tin tức