hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ chính sách

Quy định mới về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Ngày đăng 23/11/2017 | 18:00  | Lượt xem: 375

Ngày 15/11/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo đó, khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác phát hành. Đối với những ngân hàng, tổ chức tín dụng đã kết nối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu thực hiện bảo lãnh dự thầu qua mạng. Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng chưa có kết nối đến Hệ thống, nhà thầu scan thư bảo lãnh của ngân hàng và đính kèm khi nộp hồ sơ dự thầu nhưng vẫn phải cam kết nộp bản gốc bảo lãnh dự thầu. 

Cũng theo Thông tư, file do bên mời thầu, nhà thầu đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia phải có định dạng word, excel, PDF, CAD, các định dạng ảnh, phông chữ thuộc bảng mã Unicode. Đồng thời, file không bị nhiễm virus, không bị lỗi, hỏng và không có mật khẩu.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

Chi tiết Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT tải về tại đây./.