hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ chính sách

Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
Ngày đăng 21/07/2017 | 10:00  | Lượt xem: 239

Ngày 17/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bao lực học đường.

Theo đó, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, các cơ sở giáo dục phải bảo đảm an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn, phòng, chống cháy nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; thiết lập kênh thông tin như hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý các thông tin của học sinh; bảo mật cho người cung cấp thông tin; xây dựng, công khai và thực hiện nghiêm bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục có sự tham gia của học sinh; thường xuyên trao đổi thông tin với gia đình học sinh và cộng đồng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của học sinh…

Với học sinh có nguy cơ bị bạo lực học đường, cần phải phát hiện kịp thời học sinh có hành vi gây gổ, có nguy cơ gây bạo lực học đường và học sinh có nguy cơ bị bạo lực học đường; Đánh giá mức độ nguy cơ, hình thức bạo lực có thể xảy ra để có biện pháp ngăn chặn, hỗ trợ cụ thể; Thực hiện tham vấn, tư vấn cho học sinh có nguy cơ bị bạo lực và gây ra bạo lực…

Chi tiết Nghị định số 80/2017/NĐ-CP tải về tại đây./.