kinh tế chính trị

Bồi dưỡng báo cáo viên thường kỳ năm 2018
Ngày đăng 17/07/2018 | 17:30  | Lượt xem: 484

Sáng 17/7/2018, Quận ủy Đống Đa đã tổ chức Lớp bồi dưỡng báo cáo viên thường kỳ năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết quan trọng trong Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Đó là: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN và Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, đối với Nghị quyết “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Trung ương xác định 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá.

Đây là chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân, từ đó, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

Trung bình (0 Bình chọn)

TIN MỚI NHẤT