kinh tế chính trị

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018
Ngày đăng 26/12/2017 | 17:00  | Lượt xem: 443

Sáng 26-12, Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018. Chủ trì Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư Quận ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mai Thanh Tùng - kiểm tra viên chính, Ủy ban Kiểm tra Thành Ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư Quận ủy,  đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng, Văn phòng quận ủy, UBMTTQ và các đoàn thể của quận, các đồng chí Ủy viên ủy ban Kiểm tra Quận ủy; Các đồng chí Bí thư, phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ 21 Đảng bộ phường và các đồng chí Chủ nhiệm UBKT các Đảng bộ trực thuộc Quận.

Thông qua báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2017, có thể thấy năm 2017 công tác kiểm tra, giám sát của Cấp ủy và UBKT từ quận tới cơ sở được triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, đạt và vượt so với kế hoạch đề ra: Ủy ban kiểm tra Quận ủy đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm 01 tổ chức đảng có vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quy chế dân chủ nhưng kiểm điểm và rút kinh nghiệm và 01 đảng viên có vi phạm phải kiểm điểm trách nhiệm; Cấp ủy cơ sở đã tự tiến hành kiểm tra được 535 tổ chức đảng, giám sát 396 lượt tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra Quận ủy đã tiến hành kiểm tra công tác tài chính Đảng đối với 09 tổ chức Đảng. Đồng thời thực hiện chuyên đề của UBKT Quận ủy"Nâng cao chất lượng công tác giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quận Đống Đa",

Cấp uỷ và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 15 đảng viên. Trong đó: khiển trách: 13 đảng viên, chiếm 92,3%; khai trừ: 02 đảng viên, chiếm 7,7%; cấp thi hành kỷ luật: UBKT Quận ủy kỷ luật: 07 đảng viên, Đảng ủy cơ sở kỷ luật: 03 đảng viên, Chi bộ cơ sở thi hành kỷ luật 05 đảng viên; UBKT Quận ủy đã đình chỉ sinh hoạt Đảng 02 trường hợp. Ban thường vụ Quận ủy ra quyết định kỷ luật 03 trường hợp. Trong đó khiển trách 01 trường hợp, khai trừ 02 trường hợp. Tổng số đơn nhận được là 57 đơn của 31 vụ việc. Năm 2017,

Tuy nhiên, ngoài những kết quả trên, còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm của cơ sở còn hạn chế, đặc biệt là việc phát hiện dấu hiệu vi phạm để kiểm tra đối với đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp. Một số UBKT chưa làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và công tác xây dựng Đảng. Trong giải quyết đơn, thư còn có đơn vị chưa tích cực và thiếu chủ động dẫn đến người có đơn bức xúc gửi đơn vượt cấp gây phức tạp tình hình. Việc thông tin báo cáo của một số tổ chức cơ sở đảng chấp hành chưa nghiêm túc ảnh hưởng đến tổng hợp chung của Quận.

Hội nghị cũng đã triển khai Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018 của Quận ủy, UBKT Quận ủy và hướng dẫn của UBKT Quận ủy hướng dẫn cấp ủy cơ sở, UBKT Đảng ủy xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư Quận ủy biểu dương, ghi nhận kết quả kiểm tra giám sát từ quận tới cơ sở đã đạt được năm 2017. Năm 2018, đề nghị Cấp ủy, UBKT các cấp cần tập trung thực hiện  tốt một số nội dung chủ yếu sau:

1. Chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, kế hoạch giám sát năm 2018. Coi trọng nội dung kiểm tra, giám sát Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Cấp ủy, UBKT từ quận tới cơ sở tập trung triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát quy định tại Điều 30, 32, Điều lệ Đảng. Tăng cường nắm bắt tình hình, phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung giám sát chuyên đề một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước; chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cơ sở tích cực triển khai nhiệm vụ này.

3. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm tham mưu của UBKT từ quận đến cơ sở, coi trọng và thực hiện chặt chẽ quy trình kiểm tra, giám sát nhất là việc đôn đốc thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát.

4. Đổi mới công tác tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra am hiểu sâu công tác xây dựng Đảng. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn UBKT và tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa đã khen thưởng cho 11 tập thể và 11 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2017./.

 

                                                                                       

                                                                                                  Hoàng Quang Khải

 

Trung bình (0 Bình chọn)

TIN MỚI NHẤT