kinh tế chính trị

Quận Đống Đa thu ngân sách vượt hơn 32% dự toán
Ngày đăng 20/12/2016 | 08:39  | Lượt xem: 38

Ngày 19 và 20/12, HĐND quận Đống Đa khóa XIX đã họp kỳ thứ 3 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận năm 2016 và thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Theo đó, năm 2106, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận ước đạt hơn 12.498 tỷ đồng, bằng 106,47% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 6.856 tỷ đồng, đạt 132,1% so với dự toán. Tổng chi ngân sách ước thực hiện hơn 1.132 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị được quận triển khai nhiều giải pháp; thực hiện có hiệu quả “Năm trật tự văn minh đô thị 2016”; công tác quản lý đất đai tiếp tục được tăng cường, từng bước thực hiện nề nếp theo quy hoạch.

Ngoài ra, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được chăm sóc; có 86.545 gia đình đạt gia đình văn hóa (đạt 112% so với kế hoạch đề ra), 584 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa (đạt 100% kế hoạch đề ra); công tác an ninh quốc phòng được đảm bảo và giữ vững… Tuy nhiên, trong năm 2016, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại một số phường của quận Đống Đa vẫn còn chậm; Công tác lập và quản lý quy hoạch đô thị còn khó khăn, tiến độ triển khai công tác GPMB một số dự án chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch…

Năm 2017, quận Đống Đa sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống Nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai và đảm bảo an sinh xã hội…

 

Trung bình (0 Bình chọn)

TIN MỚI NHẤT