Đống Đa Đẹp, chưa đẹp

Láng Thượng tiếp tục duy trì giải quyết TTĐT trên tuyến đường Láng

Ngày đăng 01/07/2019 | 03:00  | Lượt xem: 4
Ngày 01/07/2019, BCĐ 197 phường Láng Thượng đã ra quân tiếp tục duy trì, giải quyết TTĐT trên tuyến đường Láng

Ban Chỉ đạo 197 phường Quang Trung duy trì trật tự đô thị trên địa bàn phường.

Ngày đăng 01/07/2019 | 02:00  | Lượt xem: 15
Ngày 01/7/2019, Ban Chỉ đạo 197 phường Quang Trung đã ra quân duy trì trật tự đô thị trên địa bàn phường.

BCĐ 197 phường Thịnh Quang giải quyết TTĐT trên đường Láng

Ngày đăng 01/07/2019 | 02:00  | Lượt xem: 21
Ngày 01/07/2019, BCĐ 197 phường Thịnh Quang đã ra quân giữ gìn TTĐT trên đường Láng

Kim Liên duy trì trật tự đô thị trên địa bàn phường.

Ngày đăng 01/07/2019 | 10:00  | Lượt xem: 13
Ngày 01/07/2019, Phường Kim Liên đã ra quân duy trì trật tự đô thị trên địa bàn phường.