lịch công tác của lãnh đạo

Lịch công tác tuần 16 (từ ngày 17/04/2017 đến ngày 21/4/2017)

Ngày đăng 13/04/2018 | 06:00 PM  | View count: 47
Lịch công tác tuần thứ 16 (từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018)

Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 09/4/2018 đến ngày 14/4/2018)

Ngày đăng 06/04/2018 | 06:00 PM  | View count: 185
Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 09/4/2018 đến ngày 14/4/2018)

Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018)

Ngày đăng 30/03/2018 | 07:00 PM  | View count: 196
Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018)

Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 26/03/2018 đến ngày 31/03/2018)

Ngày đăng 23/03/2018 | 06:00 PM  | View count: 87
Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 26/03/2018 đến ngày 31/03/2018)

Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 19/03/2018 đến ngày 24/03/2018)

Ngày đăng 16/03/2018 | 05:30 PM  | View count: 161
Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 19/03/2018 đến ngày 24/03/2018)

Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 12/03/2018 đến ngày 17/03/2018)

Ngày đăng 09/03/2018 | 06:00 PM  | View count: 114
Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 12/03/2018 đến ngày 17/03/2018)

Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 05/03/2018 đến ngày 10/03/2018)

Ngày đăng 02/03/2018 | 05:30 PM  | View count: 294
Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 05/03/2018 đến ngày 10/03/2018)

Lịch công tác tuần số 9 (từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/03/2018)

Ngày đăng 23/02/2018 | 07:00 PM  | View count: 173
Lịch công tác tuần số 9 (từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/03/2018)

Lịch công tác tuần số 07,8 (từ ngày 12/02/2018 đến ngày 24/02/2018)

Ngày đăng 09/02/2018 | 06:00 PM  | View count: 304
Lịch công tác tuần số 07,8 (từ ngày 12/02/2018 đến ngày 24/02/2018)

Lịch công tác tuần số 06 (từ ngày 05/02/2018 đến ngày 10/02/2018)

Ngày đăng 02/02/2018 | 06:30 PM  | View count: 205
Lịch công tác tuần số 06 (từ ngày 05/02/2018 đến ngày 10/02/2018)

Lịch công tác tuần số 05 (từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018)

Ngày đăng 27/01/2018 | 08:00 AM  | View count: 384
Lịch công tác tuần số 05 (từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018)

Lịch công tác tuần số 04 (từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018)

Ngày đăng 20/01/2018 | 10:00 AM  | View count: 306
Lịch công tác tuần số 04 (từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018)

Lịch công tác tuần số 03 (từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018)

Ngày đăng 12/01/2018 | 06:00 PM  | View count: 447
Lịch công tác tuần số 03 (từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018)

Lịch công tác tuần số 02 (từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018)

Ngày đăng 05/01/2018 | 05:30 PM  | View count: 268
Lịch công tác tuần số 02 (từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018)

Lịch công tác tuần số 01 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018)

Ngày đăng 29/12/2017 | 06:00 PM  | View count: 610
Lịch công tác tuần số 01 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018)

Lịch công tác tuần 52 (từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017

Ngày đăng 22/12/2017 | 05:30 PM  | View count: 45
Lịch công tác tuần 52 (từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017

Lịch công tác tuần 51 (từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017)

Ngày đăng 15/12/2017 | 06:30 PM  | View count: 545
Lịch công tác tuần 51 (từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017)

Lịch công tác tuần 50 (từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017)

Ngày đăng 08/12/2017 | 07:00 PM  | View count: 315
Lịch công tác tuần 50 (từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017)

Lịch công tác tuần 49 (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017)

Ngày đăng 01/12/2017 | 06:30 PM  | View count: 222
Lịch công tác tuần 49 (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017)

Lịch công tác tuần 48 (từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017)

Ngày đăng 24/11/2017 | 06:30 PM  | View count: 525
Lịch công tác tuần 48 (từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017)