lịch công tác của lãnh đạo

Lịch công tác tuần số 07,8 (từ ngày 12/02/2018 đến ngày 24/02/2018)

Ngày đăng 09/02/2018 | 06:00 PM  | View count: 23
Lịch công tác tuần số 07,8 (từ ngày 12/02/2018 đến ngày 24/02/2018)

Lịch công tác tuần số 06 (từ ngày 05/02/2018 đến ngày 10/02/2018)

Ngày đăng 02/02/2018 | 06:30 PM  | View count: 23
Lịch công tác tuần số 06 (từ ngày 05/02/2018 đến ngày 10/02/2018)

Lịch công tác tuần số 05 (từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018)

Ngày đăng 27/01/2018 | 08:00 AM  | View count: 238
Lịch công tác tuần số 05 (từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018)

Lịch công tác tuần số 04 (từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018)

Ngày đăng 20/01/2018 | 10:00 AM  | View count: 233
Lịch công tác tuần số 04 (từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018)

Lịch công tác tuần số 03 (từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018)

Ngày đăng 12/01/2018 | 06:00 PM  | View count: 324
Lịch công tác tuần số 03 (từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018)

Lịch công tác tuần số 02 (từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018)

Ngày đăng 05/01/2018 | 05:30 PM  | View count: 211
Lịch công tác tuần số 02 (từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018)

Lịch công tác tuần số 01 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018)

Ngày đăng 29/12/2017 | 06:00 PM  | View count: 548
Lịch công tác tuần số 01 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018)

Lịch công tác tuần 52 (từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017

Ngày đăng 22/12/2017 | 05:30 PM  | View count: 8
Lịch công tác tuần 52 (từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017

Lịch công tác tuần 51 (từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017)

Ngày đăng 15/12/2017 | 06:30 PM  | View count: 472
Lịch công tác tuần 51 (từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017)

Lịch công tác tuần 50 (từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017)

Ngày đăng 08/12/2017 | 07:00 PM  | View count: 262
Lịch công tác tuần 50 (từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017)

Lịch công tác tuần 49 (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017)

Ngày đăng 01/12/2017 | 06:30 PM  | View count: 174
Lịch công tác tuần 49 (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017)

Lịch công tác tuần 48 (từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017)

Ngày đăng 24/11/2017 | 06:30 PM  | View count: 403
Lịch công tác tuần 48 (từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017)

Lịch công tác tuần 47 (từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017)

Ngày đăng 17/11/2017 | 05:00 PM  | View count: 553
Lịch công tác tuần 47 (từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017)

Lịch công tác tuần 46 (từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017)

Ngày đăng 10/11/2017 | 05:30 PM  | View count: 156
Lịch công tác tuần 46 (từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017)

Lịch công tác tuần 45 (từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017)

Ngày đăng 03/11/2017 | 10:29 PM  | View count: 666
Lịch công tác tuần 45 (từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017)

Lịch công tác tuần 44 (từ ngày 30/10/2017 đến ngày 04/11/2017)

Ngày đăng 03/11/2017 | 10:26 PM  | View count: 277
Lịch công tác tuần 44 (từ ngày 30/10/2017 đến ngày 04/11/2017)

Lịch công tác tuần 43 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 28/10/2017)

Ngày đăng 20/10/2017 | 06:00 PM  | View count: 621
Lịch công tác tuần 43 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 28/10/2017)

Lịch công tác tuần 42 (từ ngày 16/10/2017 đến ngày 21/10/2017)

Ngày đăng 13/10/2017 | 10:13 PM  | View count: 828
Lịch công tác tuần 42 (từ ngày 16/10/2017 đến ngày 21/10/2017)

Lịch công tác tuần 41 (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)

Ngày đăng 06/10/2017 | 10:11 PM  | View count: 330
Lịch công tác tuần 41 (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)

Lịch công tác tuần 40 (từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017)

Ngày đăng 29/09/2017 | 10:10 PM  | View count: 276
Lịch công tác tuần 40 (từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017)