lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 20/05/2019 đến ngày 25/05/2019)

Ngày đăng 18/05/2019 | 06:00  | Lượt xem: 18
Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 20/05/2019 đến ngày 25/05/2019)

Lịch công tác tuần số 20 (từ ngày 13/05/2019 đến ngày 18/05/2019)

Ngày đăng 11/05/2019 | 06:00  | Lượt xem: 48
Lịch công tác tuần số 20 (từ ngày 13/05/2019 đến ngày 18/05/2019)

Lịch công tác tuần số 19 (từ ngày 06/05/2019 đến ngày 11/05/2019)

Ngày đăng 04/05/2019 | 05:30  | Lượt xem: 73
Lịch công tác tuần số 19 (từ ngày 06/05/2019 đến ngày 11/05/2019)

Lịch công tác tuần số 18 (từ ngày 29/04/2019 đến ngày 04/05/2019)

Ngày đăng 27/04/2019 | 03:00  | Lượt xem: 65
Lịch công tác tuần số 18 (từ ngày 29/04/2019 đến ngày 04/05/2019)

Lịch công tác tuần số 17 (từ ngày 22/04/2019 đến ngày 27/04/2019)

Ngày đăng 20/04/2019 | 04:30  | Lượt xem: 85
Lịch công tác tuần số 17 (từ ngày 22/04/2019 đến ngày 27/04/2019)

Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 15/04/2019 đến ngày 20/04/2019)

Ngày đăng 13/04/2019 | 11:30  | Lượt xem: 72
Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 15/04/2019 đến ngày 20/04/2019)

Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 08/04/2019 đến ngày 13/04/2019)

Ngày đăng 06/04/2019 | 04:00  | Lượt xem: 2218
Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 08/04/2019 đến ngày 13/04/2019)

Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 01/04/2019 đến ngày 06/04/2019)

Ngày đăng 30/03/2019 | 10:00  | Lượt xem: 2381
Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 01/04/2019 đến ngày 06/04/2019)

Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 25/03/2019 đến ngày 30/03/2019)

Ngày đăng 23/03/2019 | 03:00  | Lượt xem: 2384
Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 25/03/2019 đến ngày 30/03/2019)

Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 18/03/2019 đến ngày 23/03/2019)

Ngày đăng 16/03/2019 | 01:30  | Lượt xem: 2110
Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 18/03/2019 đến ngày 23/03/2019)

Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019)

Ngày đăng 09/03/2019 | 02:00  | Lượt xem: 1935
Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019)

Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 04/03/2019 đến ngày 09/03/2019)

Ngày đăng 02/03/2019 | 02:00  | Lượt xem: 2173
Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 04/03/2019 đến ngày 09/03/2019)

Lịch công tác tuần số 09 (từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/03/2019)

Ngày đăng 23/02/2019 | 11:00  | Lượt xem: 1125
Lịch công tác tuần số 09 (từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/03/2019)

Lịch công tác tuần số 08 (từ ngày 18/02/2019 đến ngày 23/02/2019)

Ngày đăng 16/02/2019 | 01:00  | Lượt xem: 1042
Lịch công tác tuần số 08 (từ ngày 18/02/2019 đến ngày 23/02/2019)

Lịch công tác tuần số 06, 07 (từ ngày 04/02/2019 đến ngày 16/02/2019)

Ngày đăng 01/02/2019 | 02:30  | Lượt xem: 1302
Lịch công tác tuần số 06, 07 (từ ngày 04/02/2019 đến ngày 16/02/2019)

Lịch công tác tuần số 05 (từ ngày 28/01/2019 đến ngày 02/02/2019)

Ngày đăng 26/01/2019 | 02:00  | Lượt xem: 1297
Lịch công tác tuần số 05 (từ ngày 28/01/2019 đến ngày 02/02/2019)

Lịch công tác tuần số 04 (từ ngày 21/01/2019 đến ngày 26/01/2019)

Ngày đăng 19/01/2019 | 03:00  | Lượt xem: 5305
Lịch công tác tuần số 04 (từ ngày 21/01/2019 đến ngày 26/01/2019)

Lịch công tác tuần số 03 (từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019)

Ngày đăng 12/01/2019 | 06:00  | Lượt xem: 901
Lịch công tác tuần số 03 (từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019)

Lịch công tác tuần số 02 (từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019)

Ngày đăng 05/01/2019 | 02:30  | Lượt xem: 1307
Lịch công tác tuần số 02 (từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019)

Lịch công tác tuần số 01 (từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019)

Ngày đăng 29/12/2018 | 08:00  | Lượt xem: 112
Lịch công tác tuần số 01 (từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019)