lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần số 28 (từ ngày 08/07/2019 đến ngày 13/07/2019)

Ngày đăng 06/07/2019 | 02:30  | Lượt xem: 23
Lịch công tác tuần số 28 (từ ngày 08/07/2019 đến ngày 13/07/2019)

Lịch công tác tuần số 27 (từ ngày 01/07/2019 đến ngày 06/07/2019)

Ngày đăng 29/06/2019 | 05:00  | Lượt xem: 45
Lịch công tác tuần số 27 (từ ngày 01/07/2019 đến ngày 06/07/2019)

Lịch công tác tuần số 26 (từ ngày 24/6/2019 đến ngày 29/6/2019)

Ngày đăng 23/06/2019 | 11:00  | Lượt xem: 78
Lịch công tác tuần số 26 (từ ngày 24/6/2019 đến ngày 29/6/2019)

Lịch công tác tuần số 25 (từ ngày 17/6/2019 đến ngày 22/6/2019)

Ngày đăng 15/06/2019 | 02:30  | Lượt xem: 81
Lịch công tác tuần số 25 (từ ngày 17/6/2019 đến ngày 22/6/2019)

Lịch công tác tuần số 24 (từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019)

Ngày đăng 08/06/2019 | 02:00  | Lượt xem: 81
Lịch công tác tuần số 24 (từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019)

Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019)

Ngày đăng 01/06/2019 | 05:00  | Lượt xem: 50
Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019)

Lịch công tác tuần số 22 (từ ngày 27/05/2019 đến ngày 01/6/2019)

Ngày đăng 26/05/2019 | 10:00  | Lượt xem: 62
Lịch công tác tuần số 22 (từ ngày 27/05/2019 đến ngày 01/6/2019)

Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 20/05/2019 đến ngày 25/05/2019)

Ngày đăng 18/05/2019 | 06:00  | Lượt xem: 81
Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 20/05/2019 đến ngày 25/05/2019)

Lịch công tác tuần số 20 (từ ngày 13/05/2019 đến ngày 18/05/2019)

Ngày đăng 11/05/2019 | 06:00  | Lượt xem: 76
Lịch công tác tuần số 20 (từ ngày 13/05/2019 đến ngày 18/05/2019)

Lịch công tác tuần số 19 (từ ngày 06/05/2019 đến ngày 11/05/2019)

Ngày đăng 04/05/2019 | 05:30  | Lượt xem: 93
Lịch công tác tuần số 19 (từ ngày 06/05/2019 đến ngày 11/05/2019)

Lịch công tác tuần số 18 (từ ngày 29/04/2019 đến ngày 04/05/2019)

Ngày đăng 27/04/2019 | 03:00  | Lượt xem: 80
Lịch công tác tuần số 18 (từ ngày 29/04/2019 đến ngày 04/05/2019)

Lịch công tác tuần số 17 (từ ngày 22/04/2019 đến ngày 27/04/2019)

Ngày đăng 20/04/2019 | 04:30  | Lượt xem: 96
Lịch công tác tuần số 17 (từ ngày 22/04/2019 đến ngày 27/04/2019)

Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 15/04/2019 đến ngày 20/04/2019)

Ngày đăng 13/04/2019 | 11:30  | Lượt xem: 86
Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 15/04/2019 đến ngày 20/04/2019)

Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 08/04/2019 đến ngày 13/04/2019)

Ngày đăng 06/04/2019 | 04:00  | Lượt xem: 2233
Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 08/04/2019 đến ngày 13/04/2019)

Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 01/04/2019 đến ngày 06/04/2019)

Ngày đăng 30/03/2019 | 10:00  | Lượt xem: 2399
Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 01/04/2019 đến ngày 06/04/2019)

Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 25/03/2019 đến ngày 30/03/2019)

Ngày đăng 23/03/2019 | 03:00  | Lượt xem: 2400
Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 25/03/2019 đến ngày 30/03/2019)

Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 18/03/2019 đến ngày 23/03/2019)

Ngày đăng 16/03/2019 | 01:30  | Lượt xem: 2126
Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 18/03/2019 đến ngày 23/03/2019)

Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019)

Ngày đăng 09/03/2019 | 02:00  | Lượt xem: 1948
Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019)

Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 04/03/2019 đến ngày 09/03/2019)

Ngày đăng 02/03/2019 | 02:00  | Lượt xem: 2192
Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 04/03/2019 đến ngày 09/03/2019)

Lịch công tác tuần số 09 (từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/03/2019)

Ngày đăng 23/02/2019 | 11:00  | Lượt xem: 1142
Lịch công tác tuần số 09 (từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/03/2019)