lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2018

Ngày đăng 30/03/2018 | 10:30 AM  | View count: 227
Lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2018

Lịch tiếp công dân quý II/2018 của Đại biểu HĐND quận Đống Đa

Ngày đăng 30/03/2018 | 08:30 AM  | View count: 216
Lịch tiếp công dân quý II/2018 của Đại biểu HĐND quận Đống Đa

Lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2018

Ngày đăng 28/02/2018 | 10:00 AM  | View count: 228
Lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2018

Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2018

Ngày đăng 29/01/2018 | 06:00 PM  | View count: 160
Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2018

Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2018

Ngày đăng 29/12/2017 | 06:00 PM  | View count: 36
Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2018

Lịch tiếp công dân quý I/2018 của Đại biểu HĐND quận Đống Đa

Ngày đăng 21/12/2017 | 03:30 PM  | View count: 372
Lịch tiếp công dân quý I/2018 của Đại biểu HĐND quận Đống Đa

Lịch tiếp công dân tháng 11 và 12 năm 2017

Ngày đăng 01/11/2017 | 08:00 AM  | View count: 264
Lịch tiếp công dân tháng 11 và 12 năm 2017

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND quận Đống Đa năm 2017

Ngày đăng 06/10/2017 | 11:45 PM  | View count: 469
Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND quận Đống Đa năm 2017

Lịch tiếp công dân tháng 10/2017

Ngày đăng 06/10/2017 | 11:23 PM  | View count: 599
Lịch tiếp công dân tháng 10/2017