lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân quý III/2019 của đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/07/2019 | 10:00  | Lượt xem: 50
Ngày 04/07/2019, HĐND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 249/HĐND v/v Đăng tin lịch tiếp công dân quý III/2019 của Đại biểu HĐND Thành phố.

Lịch tiếp công dân Tháng 07/2019

Ngày đăng 28/06/2019 | 04:00  | Lượt xem: 61
Lịch tiếp công dân Tháng 07/2019

Lịch tiếp công dân Tháng 06/2019

Ngày đăng 04/06/2019 | 10:00  | Lượt xem: 76
Lịch tiếp công dân Tháng 06/2019

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 6 và quý III năm 2019

Ngày đăng 29/05/2019 | 04:00  | Lượt xem: 54
Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 6 và quý III năm 2019

Lịch tiếp công dân Tháng 05/2019

Ngày đăng 26/04/2019 | 04:30  | Lượt xem: 63
Lịch tiếp công dân Tháng 05/2019

Lịch tiếp công dân Tháng 04/2019

Ngày đăng 28/03/2019 | 10:30  | Lượt xem: 83
Lịch tiếp công dân Tháng 04/2019

Lịch tiếp công dân Tháng 03/2019

Ngày đăng 26/02/2019 | 10:41  | Lượt xem: 90
Lịch tiếp công dân Tháng 03/2019

Lịch tiếp công dân Tháng 02/2019

Ngày đăng 29/01/2019 | 01:30  | Lượt xem: 113
Lịch tiếp công dân Tháng 02/2019

Lịch tiếp công dân quý I/2019 của đại biểu HĐND Quận Đống Đa

Ngày đăng 28/12/2018 | 06:30  | Lượt xem: 313
Lịch tiếp công dân quý I/2019 của đại biểu HĐND Quận Đống Đa

Lịch tiếp công dân Tháng 01/2019

Ngày đăng 28/12/2018 | 06:30  | Lượt xem: 228
Lịch tiếp công dân Tháng 01/2019

Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2018

Ngày đăng 06/12/2018 | 11:30  | Lượt xem: 68
Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2018

Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2018

Ngày đăng 31/10/2018 | 06:30  | Lượt xem: 99
Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2018

Lịch tiếp công dân quý IV/2018 của đại biểu HĐN Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/10/2018 | 10:30  | Lượt xem: 161
Lịch tiếp công dân quý IV/2018 của đại biểu HĐN Thành phố Hà Nội

Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2018

Ngày đăng 24/09/2018 | 05:30  | Lượt xem: 147
Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2018

Lịch tiếp công dân tháng 09 năm 2018

Ngày đăng 31/08/2018 | 05:30  | Lượt xem: 220
Lịch tiếp công dân tháng 09 năm 2018

Lịch tiếp công dân tháng 08 năm 2018

Ngày đăng 30/07/2018 | 02:00  | Lượt xem: 280
Lịch tiếp công dân tháng 08 năm 2018

Lịch tiếp công dân tháng 07 năm 2018 (điều chỉnh)

Ngày đăng 26/07/2018 | 06:30  | Lượt xem: 266
Lịch tiếp công dân tháng 07 năm 2018 (điều chỉnh)

Lịch tiếp công dân tháng 07 năm 2018

Ngày đăng 29/06/2018 | 08:00  | Lượt xem: 229
Lịch tiếp công dân tháng 07 năm 2018

Lịch tiếp công dân tháng 06 năm 2018

Ngày đăng 30/05/2018 | 09:30  | Lượt xem: 182
Lịch tiếp công dân tháng 06 năm 2018

Lịch tiếp công dân tháng 05 năm 2018 (điều chỉnh)

Ngày đăng 18/05/2018 | 03:38  | Lượt xem: 209
Ngày 08/5/2018, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Thông báo số 156/TB-UBND về việc điều chỉnh Lịch tiếp công dân Tháng 05/2018
Hiển thị 1 - 20 trong 30 kết quả.