Xuất bản thông tin

Đống Đa ra quân huấn luyện năm 2017
Ngày đăng 01/03/2017 | 08:44  | Lượt xem: 219

Ngày 01/03/2017, quận Đống Đa đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017.

Danh sách tin tức