Xuất bản thông tin

Đống Đa ra quân huấn luyện năm 2017
Ngày đăng 01/03/2017 | 08:44 AM  | View count: 2477

Ngày 01/03/2017, quận Đống Đa đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017.