Xuất bản thông tin

Bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3 năm 2016
Ngày đăng 20/10/2016 | 09:22  | Lượt xem: 216

Ngày 18/10/2016, Quận Đống Đa đã tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3 năm 2016.

Trong 12 ngày từ ngày 18/10 đến hết ngày 02/11/2016, các học viên là Trưởng, phó các phòng ban, ngành thuộc quận, trưởng, phó hiệu trưởng các trường PTTH đóng trên địa bàn quận, đại biểu HĐND quận, bí thư, phó bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND, UB MTTQ các phường được nghiên cứu học tập 15 chuyên đề.

Lớp học giúp các học viên được trang bị những nội dung cơ bản về lý luận, vận dụng vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới../.

Danh sách tin tức