Xuất bản thông tin

Công an Quận Đống Đa tổng kết công tác xây dựng Đảng - xây dựng lực lượng hậu cần năm 2016 Triển khai Công tác xây dựng Đảng- xây dựng lực lượng hậu cần 2017
Ngày đăng 09/02/2017 | 17:20  | Lượt xem: 230

Ngày 09/02/2017, Công An Quận Đống Đa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng - xây dựng lực lượng hậu cần năm 2016; Triển khai Công tác xây dựng Đảng- xây dựng lực lượng hậu cần 2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Song Hào, Chủ tịch UBND Quận đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Công an Quận Đống Đa đã giành được trong năm 2016 như : danh hiệu đơn vị “Quyết thắng” ; năm thứ 3 liên tục vinh dự được UBND Thành phố trao cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đuaVì an ninh Tổ quốc”. Đồng chí cũng đề nghị trong năm 2017, Đảng bộ Công an Quận cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau :

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và các Nghị quyết, văn bản của Đảng bộ Quận, Công an Thành phố.

Hai là: Tiếp tục động viên Đảng viên cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Ba là:  Chú trọng công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp, đẩy mạnh công tác quần chúng, đưa đoàn thanh niên, hội phụ nữ tích cực hoạt động, xứng tầm với vị trí tuổi trẻ, của hội.

Bốn là: Đổi mới phương hướng lãnh đạo, quan tâm cụ thể đến công tác phát triển Đảng, tăng cường kiểm tra, nhất là chú trọng công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng, trọng tâm là kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các chi bộ, công tác thu chi Đảng phí, công tác tự kiểm tra giám sát của các chi bộ.

Năm là: Triển khai đầy đủ các giải pháp, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông đô thị, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đẩy mạnh toàn diện đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận.

Sáu là:  Đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng hậu cần, triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an Quận vững mạnh về tư tưởng. Thường xuyên trao đổi thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

            Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ Công an Quận Đống Đa đã tặng giấy khen cho 02 chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, 05 chi bộ trong sạch vững mạnh, 08 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Danh sách tin tức