Xuất bản thông tin

Triển khai Kế hoạch giao nhận quân năm 2017
Ngày đăng 14/01/2017 | 08:56  | Lượt xem: 238

Ngày 12/01/2017, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Quận Đống Đa đã triển khai Kế hoạch giao nhận quân năm 2017.

Năm 2017, chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ của Quận Đống Đa là 114 công dân, trong đó quân đội là 90 và công an là 24 chỉ tiêu. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận đã phối hợp với các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự được thực hiện đúng quy định. Tổng số danh sách công dân điều động khám sức khỏe là 229/90 chỉ tiêu đạt 254%. Số công dân đã đi khám đạt 227/229, đạt 99,1%. Số công dân đạt sức khỏe từ loại 1- loại 3 là 146/227 công dân đi khám, đạt 64,3%. Các phường có số công dân lên trạm khám đạt tỷ lệ sức khỏe cao như : Cát Linh 97%, Phương Liên 96%, Láng Thượng 92%, Văn Chương 80%.

Theo kế hoạch, buổi lễ giao nhận quân sẽ được tổ chức vào ngày thứ 3, 14/02/107 (tức ngày 18 tháng Giêng năm Đinh Dậu) tại Công văn Văn hóa Đống Đa, số 4 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt./.

Danh sách tin tức