phong trào đoàn thể

Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Đống Đa
Ngày đăng 19/01/2018 | 08:00  | Lượt xem: 526

Ngày 16/01/2018, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 62/UBND-TNMT công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

Ngày 16/01/2018, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 62/UBND-TNMT công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

Chi tết văn bản số 62/UBND-TNMT tải về tại đây

Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND Thành phố Hà Nội v/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Đống Đa tải về tại đây./.