Phường Cát linh

1-Phường Cát Linh  
22 Cát Linh  
Chủ tịch HĐND         : Phạm Việt Hùng 845 5297
Phó Chủ tịch HĐND :  
Chủ tịch UBND        : Lê Thị Minh Hoa 37 333 001
Phó chủ tịch UBND : Trần Vũ Đại 35 123 871
Phó chủ tịch UBND : Hoàng Thuý Lan  35 123 872