phường hàng bột

2- Phường Hàng Bột  
228 Tôn Đức Thắng  
Chủ tịch HĐND        : Nguyễn Huy Tuấn 851 4772
Phó chủ tịch HĐND : Đỗ Thị Hợp  
Chủ tịch UBND: Trần Nhật Thái 35 110 908
Phó chủ tịch UBND: Nguyễn Đình Long  
Phó chủ tịch UBND: Nguyễn Hương Lan