Phường khâm thiên

 

3-Phường Khâm Thiên  
2 ngõ Sân Quần-Khâm Thiên 518 1229
Chủ tịch HĐND        : Nguyễn Văn Hoà  
Phó chủ tịch HĐND : Bùi Đỗ Thức 851 8696
Chủ tịch UBND       : Nguyễn Quý Tùng 35 180 646
Phó chủ tịch UBND : Nguyễn Mạnh Hiếu 35 184 377
Phó chủ tịch UBND : Nguyễn Thị Tho