Phướng nam đồng

8 - Phường Nam Đồng  
98 ngõ Xã Đàn II  35 729 678
Chủ tịch UBND       : Ngô Tiến Ngọc 35 735 880
Phó chủ tịch UBND : Trần Thu Trang 35 739 858
Phó chủ tịch UBND : Vũ Minh Hồng 35 739 859
Chủ tịch HĐND        : 573 5880
Phó chủ tịch HĐND : Nguyễn Quốc Hưng