phường ngã tư sở

 

9- Phường Ngã Tư Sở  
420 Tây Sơn  38 531 199
Chủ tịch UBND       : Nguyễn Mạnh Thắng  
Phó chủ tịch UBND : Ngô Vân Anh  
Phó chủ tịch UBND : Hoàng Mạnh Dũng

 

Chủ tịch HĐND        : Nguyễn Phú Bình 5640145
Phó chủ tịch HĐND : Đỗ Vân Anh