phường ô chợ dừa

10- Phường Ô Chợ Dừa  
214 Đê La Thành  38 513 221
Chủ tịch UBND       : Phạm Văn Viên  
Phó chủ tịch UBND : Vũ Thị Linh  
Phó chủ tịch UBND : Phạm Việt Cừ  
Chủ tịch HĐND         : Phan Văn Năm 851 3220
Phó Chủ tịch HĐND : Phạm Hoàng Anh