phường phương mai

12- Phường Phương Mai  
2- ngõ 28D phố  Lương Đình Của  
Chủ tịch UBND       : Hoàng Thị Bảo Phương 35 761 232
Phó chủ tịch UBND : Phùng Anh Minh 35 764 540
Phó chủ tịch UBND : Lê Thị Nga 35 764 201
Chủ tịch HĐND        : 576 4537
Phó chủ tịch HĐND : Lê Thế Hòa