phường quốc tử giám

 14- Phường Quốc Tử Giám  
 71 phố Tôn Đức Thắng  
 Email : pqtg_dongda@hanoi.gov.vn  
 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND : Vũ Mạnh Chiến 37 320 585
 Phó chủ tịch HĐND : Lê Quốc Việt 37 326 749
 Chủ tịch UBND         : Lê Ngọc Tú 37 321 109
 Phó chủ tịch UBND  : 37 327 020
 Phó chủ tịch UBND : Dương Chí Đông 37 327 019
 Văn phòng 38 457 240
 Trưởng Công an     : Nguyễn Hoàng Nam 38 455 262
 Trưởng Trạm Y tế   : Trịnh Thị Thắm 35 564 168