phường thịnh quang

16- Phường Thịnh Quang  
151 ngõ Thái Thịnh I  38 534 533
Chủ tịch UBND       : Chu Tuấn Anh  
Phó chủ tịch UBND : Phùng Anh Quân  
Phó chủ tịch UBND : Nguyễn Thị Thanh Yến  
Chủ tịch HĐND         : Nguyễn Đức Hiếu 853 7564
Phó Chủ tịch HĐND : Nguyễn Ánh Dương