phường trung tự

19- Phường Trung Tự  
2 ngõ 4B Đặng Văn Ngữ  38 523 799
Chủ tịch UBND       : Hà Phú Bình 38 529 552
Phó chủ tịch UBND : Nguyễn Ngọc Phương 35 772 947
Phó chủ tịch UBND : Đinh Quốc Trung 38 523 799
Chủ tịch HĐND        : Nguyễn Thị Thanh Yên 537 6707
Phó chủ tịch HĐND :