phường văn chương

20- Phường Văn Chương  
42 ngõ Văn Chương 2  38 519 910
Chủ tịch UBND       : Vũ Tiến Hưng 35 183 191
Phó chủ tịch UBND : Nguyễn Thị Kim Xuân  
Phó chủ tịch UBND : Phan Trí Luyện 38 516 922
Chủ tịch HĐND        : 518 1897
Phó chủ tịch HĐND : Đỗ Quang Chiến