Xuất bản thông tin

Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND quận Đống Đa

Ngày đăng 15/08/2017 | 16:30 PM  | View count: 84
Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND quận Đống Đa

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 14917
Sơ đồ bộ máy tổ chức UBND Quận Đống Đa

TBUB-303-2017-signed.pdf

Ngày đăng  | View count: 25

Tháng 8

Ngày đăng  | View count: 4

Phòng Tài chính Kế hoạch

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 10458
Phòng Tài chính Kế hoạch

Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận

Ngày đăng 06/12/2009 | 12:00 AM  | View count: 1257
Nghị Quyết Hội đồng nhân dân

NQ-01-2014.pdf

Ngày đăng  | View count: 6

NQ-05-2014.pdf

Ngày đăng  | View count: 8

NQ-04-2014.pdf

Ngày đăng  | View count: 3

NQ-03-2014.pdf

Ngày đăng  | View count: 4

NQ-02-2014.pdf

Ngày đăng  | View count: 8

Nghị quyết

Ngày đăng  | View count: 2

Năm 2014

Ngày đăng  | View count: 0

NQ-05-2015.pdf

Ngày đăng  | View count: 6

NQ-04-2015.pdf

Ngày đăng  | View count: 4

NQ-04-2017.pdf

Ngày đăng  | View count: 2

Nghị Quyết

Ngày đăng  | View count: 4

Năm 2015

Ngày đăng  | View count: 5

20170811071625.doc

Ngày đăng  | View count: 8

20170811071538.doc

Ngày đăng  | View count: 6