thông tin quy hoạch

Điều chỉnh cục bộ ô quy hoạch III.3 trong quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa tỷ lệ 1/500 và điều chỉnh cục bộ ô quy hoạch công viên Đống Đa, khu vực phụ cận tỷ lệ 1/2000 
Ngày đăng 08/06/2016 | 17:35  | Lượt xem: 162

Hiện nay UBND quận Đống Đa đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư để tiến hành điều chỉnh cục bộ ô quy hoạch một số khu vực

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ Ô QUY HOẠCH III.3 TRONG QUY HOẠCH CHI TIẾT PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, TỶ LỆ 1/500 ĐỂ TRIỂN KHAI LẬP DỰ ÁN XÂY DỰNG TRỤ SỞ QUẬN ỦY - HĐND - UBND QUẬN ĐỐNG ĐA VÀ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ Ô QUY HOẠCH CÔNG VIÊN ĐỐNG ĐA, KHU VỰC PHỤ CẬN TỶ LỆ 1/2000 ĐỂ TRIỂN KHAI LẬP DỰ ÁN XÂY DỰNG TRUNG TÂM

THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN ĐỐNG ĐA ( CƠ SỞ 2 )

 

           Hiện nay UBND quận Đống Đa đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư để tiến hành điều chỉnh cục bộ ô quy hoạch III.3 - khu đất số 59 Hoàng Cầu, hiện đang là sân bóng đá Hoàng Cầu trong quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa tỷ lệ 1/500 để triển khai lập dự án xây dựng trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận Đống Đa và điều chỉnh cục bộ sử dụng đất thuộc ô đất số 6 và ô số 1a - khu đất hiện do xí nghiệp may Việt An đang sử dụng, trong quy hoạch Công viên Đống Đa và khu vực phụ cận tỷ lệ 1/2000 để triển khai lập dự án xây dựng trung tâm thể dục thể thao quận Đống Đa (cơ sở 2).

           1. Nội dung hồ sơ điều chỉnh cục bộ ô quy hoạch III.3 trong quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa tỷ lệ 1/500 gồm:

           1.1 Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất: Theo quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa – phần quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt tại Quyết định số 153/2002/QĐ - UB ngày 15/11/2002 của UBND Thành Phố: ô quy hoạch kí hiệu số III.3 - CC2 có chức năng là đất công cộng, nay đề xuất điều chỉnh ô đất nêu trên từ chức năng đất công cộng sang đất trụ sở cơ quan làm cơ sở để triển khai lập dự án xây dựng Trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận Đống Đa.

 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉ lệ 1/500

 

           1.2 Điều chỉnh quy hoạch không gian, kiến trúc cảnh quan: Theo quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa – phần quy hoạch không gian, kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt tại Quyết định số 153/2002/QĐ - UB ngày 15/11/2002 của UBND Thành Phố: ô quy hoạch kí hiệu số III.3 có diện tích 13.499m2 được bố trí làm sân bóng đá và nhà điều hành với mật độ xây dựng 7,3%, công trình cao 02 tầng; Nay đề xuất điều chỉnh quy hoạch ô đất nêu trên thành công trình trụ sở Quận ủy – HĐND – UBND quận Đống Đa với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc như sau: diện tích đất xây dựng: 13.454m2 (sau khi trừ phần diện tích nằm trong chỉ giới đường đỏ), mật độ xây dựng 40%, tầng cao công trình 06 tầng.

 

Điều chỉnh quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc và cảnh quan- tỷ lệ 1/500

 

           2. Nội dung điều chỉnh ô đất số 6 và ô số 1a trong quy hoạch Công viên Đống Đa và khu vực phụ cận tỷ lệ 1/2000 gồm:

           Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất: Theo bản vẽ công viên Đống Đa và khu vực phụ cận tỷ lệ 1/2000 - bản đồ phân khu chức năng sử dụng đất (phương án điều chỉnh) do Viện quy hoạch xây dựng lập và được phê duyệt tại Quyết định số 104/2001/QĐ-UB ngày 6/11/2001 của UBND Thành phố, ô quy hoạch số 6 có diện tích 1ha được xác định chức năng là đất công cộng và ô quy hoạch số 1a có diện tích 0,3ha được xác định chức năng là đất trạm điện; Nay đề xuất điều chỉnh chức năng sử dụng đất của ô đất số 1a nêu trên từ chức năng đất trạm điện sang đất công cộng và gộp vào ô số 6 làm có sở để triển khai lập dự án xây dựng trung tâm thể dục thể thao quận đống đa (có sở 2).

 

Bản vẽ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất- tỉ lệ 1/2000

 

           Nội dung chi tiết của đồ án quy hoạch đã được niêm yết theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị tại trụ sở UBND các phường : Ô Chợ Dừa, Trung Liệt, Quang Trung.

           Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư quan tâm xin đóng góp ý kiến theo phiếu góp ý kiến tại trụ sở UBND các phường : Ô Chợ Dừa, Trung Liệt, Quang Trung hoặc gửi về địa chỉ email: vanphong_dongda@hanoi.gov.vn.

           Thời gian tham gia góp ý kiến là 30 ngày kể từ ngày 08/6/2016 đến hết ngày 08/7/2016.

           Các bản vẽ và mẫu phiếu đóng góp ý kiến :

-          Bản vẽ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉ lệ 1/500 tải về tại đây

-          Bản vẽ điều chỉnh quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc và cảnh quan- tỷ lệ 1/500 tải về tại đây

-          Bản vẽ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất- tỉ lệ 1/2000 tải về tại đây

-          Phiếu góp ý điều chỉnh cục bộ ô quy hoạch III.3 trong quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa tải về tại đây

-          Phiếu góp ý điều chỉnh cục bộ ô quy hoạch Công viên Đống Đa và khu vực phụ cận tải về tại đây./.