thông tin tuyển dụng

Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2013

Ngày đăng 04/10/2013 | 12:00  | Lượt xem: 220
Ngày 01/10/2013, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2013 UBND Thành phố Hà Nội đã có công văn số 2867/TB-HĐTD v/v thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2013. File đính kèm...

Hướng dẫn tổ chức thi tuyển công chức năm 2013

Ngày đăng 30/09/2013 | 12:00  | Lượt xem: 89
Ngày 27/9/2013, Hội đồng tuyển dụng công chức Thành phố Hà Nội năm 2013 ban hành công văn số 2141/HD-HĐTD hướng dẫn tổ chức thi tuyển công chức năm 2013.

Lịch hướng dẫn ôn tập môn chuyên ngành Tư pháp cho thí sinh dự tuyển công chức.

Ngày đăng 23/08/2013 | 12:00  | Lượt xem: 178
Lịch hướng dẫn ôn tập môn chuyên ngành Tư pháp cho thí sinh dự tuyển công chức.

Lịch hướng dẫn ôn tập môn chuyên ngành cho thí sinh dự tuyển công chức

Ngày đăng 20/08/2013 | 12:00  | Lượt xem: 111
Lịch hướng dẫn ôn tập môn chuyên ngành cho thí sinh dự tuyển công chức.

Tổ chức ôn tập thi tuyển công chức hành chính năm 2013

Ngày đăng 15/08/2013 | 12:00  | Lượt xem: 180
Ngày 13 tháng 8 năm 2013, UBND quận Đống Đa đã ban hành Thông báo số 212/UBND-NV về việc tổ chức ôn tập thi tuyển công chức năm 2013.

Tiếp nhận hồ sơ, xét chọn công chức nguồn làm việc tại các phường

Ngày đăng 28/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 158
Tiếp nhận hồ sơ, xét chọn công chức nguồn làm việc tại các phường thuộc quận Đống Đa giai đoạn 2013- 2014