thông tin tuyển dụng

Đính chính nội dung ôn tập

Ngày đăng 14/10/2015 | 12:00 AM  | View count: 436
  Ngày 13/10/2015, Hội đồng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 18/TB-HĐTD thông báo đính chính nội dung ôn tập. Chi tiết Thông báo 18/TB-HĐTD tải về  tại...

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét dự tuyển viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 và đính chính thời gian nhận đơn phúc khảo, đơn khiếu nại của thí sinh

Ngày đăng 12/10/2015 | 12:00 AM  | View count: 481
  Ngày 09/10/2015, Hội đồng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 16/TB-HĐTD thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét dự tuyển viên chức ngành giáo dục quận...

Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015

Ngày đăng 12/10/2015 | 12:00 AM  | View count: 437
Ngày 09/10/2015, Hội đồng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 17/TB-HĐTD thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh đủ điều kiện xét...

Danh sách kết quả xét tuyển công chức phường chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự thuộc quận Đống Đa đợt 2 năm 2015

Ngày đăng 08/10/2015 | 12:00 AM  | View count: 504
 Ngày 08/10/2015, UBND quận Đống Đa đã có văn bản số 353/TB-UBND thông báo Danh sách kết quả xét tuyển công chức phường chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự thuộc quận Đống Đa đợt 2 năm 2015 ...

Kết quả xét tuyển đặc cách

Ngày đăng 05/10/2015 | 12:00 AM  | View count: 456
  Ngày 05/10/2015, Hội đồng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 14/TB-HĐTD thông báo kết quả xét tuyển đặc cách. Chi tiết Thông báo 14/TB-HĐTD tải về tại đây

Tiếp nhận đơn chuyển đổi nguyện vọng

Ngày đăng 05/10/2015 | 12:00 AM  | View count: 308
  Ngày 05/10/2015, Hội đồng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 15/TB-HĐTD thông báo tiếp nhận đơn chuyển đổi nguyện vọng Chi tiết Thông báo 15/TB-HĐTD tải...

Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh thuộc diện xét tuyển đặc cách

Ngày đăng 30/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 416
Ngày 30/9/2015, Hội đồng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 11/TB-HĐTD thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh thuộc diện xét tuyển...

Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập

Ngày đăng 29/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 410
Ngày 28/9/2015, Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 10/TB-HĐTD thông báo thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập. Chi tiết Thông báo số 10/TB-HĐTD tải...

Lịch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2015

Ngày đăng 24/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 388
 Lịch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2015 (Từ ngày 14/9/2015 đến hết kỳ tuyển dụng). Chi tiết tải về ...

Lịch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2015

Ngày đăng 24/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 454
 Lịch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2015 (Từ ngày 14/9/2015 đến hết kỳ tuyển dụng). Chi tiết tải về ...

Thời hạn bổ sung hồ sơ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đối với thí sinh có bằng thạc sỹ đúng chuyên ngành đăng ký tham gia dự tuyển năm 2015

Ngày đăng 22/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 390
Ngày 21/9/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2015 đã có văn bản số 08/TB-HĐTD thông báo về thời hạn bổ sung hồ sơ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đối với thí sinh có bằng...

Thời hạn bổ sung hồ sơ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đối với thí sinh có bằng thạc sỹ đúng chuyên ngành đăng ký tham gia dự tuyển năm 2015

Ngày đăng 22/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 509
Ngày 21/9/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2015 đã có văn bản số 08/TB-HĐTD thông báo về thời hạn bổ sung hồ sơ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đối với thí sinh có bằng...

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển công chức phường chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự đợt 2 năm 2015 quận Đống Đa

Ngày đăng 21/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 365
 Ngày 21/9/2015, Hội đồng xét tuyển CCP chức danh CHTQS đợt 2 năm 2015 quận Đống Đa đã có văn bản số 01/TB-HĐXT thông báo Danh sách các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển công chức phường...

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển công chức phường chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự đợt 2 năm 2015 quận Đống Đa

Ngày đăng 21/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 389
 Ngày 21/9/2015, Hội đồng xét tuyển CCP chức danh CHTQS đợt 2 năm 2015 quận Đống Đa đã có văn bản số 01/TB-HĐXT thông báo Danh sách các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển công chức phường...

Nội dung ôn tập, phỏng vấn đối tượng xét tuyển đặc cách vào vị trí giáo viên khối THCS trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục

Ngày đăng 18/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 479
 Ngày 18/9/2015, Ban xây dựng nội dung ôn tập - Sở Nội vụ đã có văn bản số 2149/BXDND-SNV thông báo nội dung ôn tập, phỏng vấn đối tượng xét tuyển đặc cách vào vị trí giáo viên khối THCS...

Nội dung ôn tập, phỏng vấn đối tượng xét tuyển đặc cách vào vị trí giáo viên khối THCS trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục

Ngày đăng 18/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 409
 Ngày 18/9/2015, Ban xây dựng nội dung ôn tập - Sở Nội vụ đã có văn bản số 2149/BXDND-SNV thông báo nội dung ôn tập, phỏng vấn đối tượng xét tuyển đặc cách vào vị trí giáo viên khối THCS...

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đặc cách vào viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015

Ngày đăng 15/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 398
          Ngày 14/9/2015, Hội đồng tuyển dụng Viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 05 /TB-HĐTD thông báo  Danh sách thí sinh đủ điều...

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đặc cách vào viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015

Ngày đăng 15/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 298
          Ngày 14/9/2015, Hội đồng tuyển dụng Viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 05 /TB-HĐTD thông báo  Danh sách thí sinh đủ điều...

Lịch tổ chức tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2015.

Ngày đăng 17/08/2015 | 12:00 AM  | View count: 650
Ngày 07/8/2015, Hội đồng tuyển dụng Viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa đã có lịch tổ chức tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS trực...

Lịch tổ chức tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2015.

Ngày đăng 17/08/2015 | 12:00 AM  | View count: 371
Ngày 07/8/2015, Hội đồng tuyển dụng Viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa đã có lịch tổ chức tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS trực...