thông tin tuyển dụng

Xét tuyển công chức phường chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự đợt 1 Quận Đống Đa năm 2016

Ngày đăng 04/03/2016 | 12:00  | Lượt xem: 170
Ngày 02/3/2015, UBND quận Đống Đa đã ban hành kế hoạch số 55/KH-UBND v/v xét tuyển công chức phường, chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự đợt 1 Quận Đống Đa năm 2016.

Lịch trả bằng tốt nghiệp và bảng điểm cho các thí sinh dự tuyển viên chức ngành giáo dục Quận Đống Đa năm 2015

Ngày đăng 16/12/2015 | 12:00  | Lượt xem: 257
Ngày 15/12/2015, Hội đồng Tuyển dụng Viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 42/TB-HĐTD thông báo Lịch trả bằng tốt nghiệp và bảng điểm cho các thí sinh dự tuyển viên chức...

Lịch trả bằng tốt nghiệp và bảng điểm cho các thí sinh dự tuyển viên chức ngành giáo dục Quận Đống Đa năm 2015

Ngày đăng 16/12/2015 | 12:00  | Lượt xem: 166
Ngày 15/12/2015, Hội đồng Tuyển dụng Viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 42/TB-HĐTD thông báo Lịch trả bằng tốt nghiệp và bảng điểm cho các thí sinh dự tuyển viên chức...

Kết quả trúng tuyển và nộp bổ sung hồ sơ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục quận Đống Đa năm 2015

Ngày đăng 14/12/2015 | 12:00  | Lượt xem: 158
 Ngày 11/12/2015. UBND quận Đống Đa đã có văn bản số 398/TB-UBND thông báo Kết quả trúng  tuyển và nộp bổ sung hồ sơ tuyển dụng  viên chức  ngành Giáo dục quận Đống Đa năm...

Kết quả trúng tuyển và nộp bổ sung hồ sơ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục quận Đống Đa năm 2015

Ngày đăng 14/12/2015 | 12:00  | Lượt xem: 238
 Ngày 11/12/2015. UBND quận Đống Đa đã có văn bản số 398/TB-UBND thông báo Kết quả trúng  tuyển và nộp bổ sung hồ sơ tuyển dụng  viên chức  ngành Giáo dục quận Đống Đa năm...

Kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2015

Ngày đăng 11/12/2015 | 12:00  | Lượt xem: 195
 Ngày 10/12/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 40/TB-HĐTD thông báo kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục, mầm...

Kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2015

Ngày đăng 10/12/2015 | 12:00  | Lượt xem: 157
 Ngày 10/12/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 40/TB-HĐTD thông báo kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục, mầm...

Đính chính lại điểm học tập, điểm tốt nghiệp và tổng điểm xét tuyển của thí sinh (lần 2)

Ngày đăng 07/12/2015 | 12:00  | Lượt xem: 188
  Ngày 07/12/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có Thông báo số 39/TB-HĐTD đính chính lại điểm học tập, điểm tốt nghiệp và tổng điểm xét tuyển của thí...

Đính chính lại điểm học tập, điểm tốt nghiệp và tổng điểm xét tuyển của thí sinh (lần 2)

Ngày đăng 07/12/2015 | 12:00  | Lượt xem: 90
  Ngày 07/12/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có Thông báo số 39/TB-HĐTD đính chính lại điểm học tập, điểm tốt nghiệp và tổng điểm xét tuyển của thí...

Kết quả chấm phúc khảo bài thực hành và giải quyết đơn thư trong kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc quận Đống Đa

Ngày đăng 02/12/2015 | 12:00  | Lượt xem: 98
 Ngày 02/12/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 37/TB-HĐTD thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thực hành và giải quyết đơn thư trong kỳ...

Kết quả chấm phúc khảo bài thực hành và giải quyết đơn thư trong kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc quận Đống Đa

Ngày đăng 02/12/2015 | 12:00  | Lượt xem: 110
 Ngày 02/12/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 37/TB-HĐTD thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thực hành và giải quyết đơn thư trong kỳ...

Rà soát việc tính điểm tuyển dụng viên chức

Ngày đăng 01/12/2015 | 12:00  | Lượt xem: 104
 Ngày 26/11/2015, Sở Nội vụ Hà Nội đã có công văn số 2973/SNV-ĐTBDTD v/v rà soát việc tính điểm tuyển dụng viên chức. Chi tiết công văn số 2973/SNV-ĐTBDTD tải về tại đây

Rà soát việc tính điểm tuyển dụng viên chức

Ngày đăng 30/11/2015 | 12:00  | Lượt xem: 94
 Ngày 26/11/2015, Sở Nội vụ Hà Nội đã có công văn số 2973/SNV-ĐTBDTD v/v rà soát việc tính điểm tuyển dụng viên chức. Chi tiết công văn số 2973/SNV-ĐTBDTD tải về tại đây

Về việc tính điểm tốt nghiệp theo quy định của tuyển dụng cho thí sinh dự tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2015

Ngày đăng 16/11/2015 | 12:00  | Lượt xem: 101
Ngày 05/11/2015,  Hội đồng tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có công văn số 28/HĐTD gửi Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội xin ý kiến về việc  tính điểm tốt nghiệp...

Chiêu sinh thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 12/11/2015 | 12:00  | Lượt xem: 105
 Ngày 12/11/2015, UBND quận Đống Đa đã có thông báo số 377/TB-UBND v/v chiêu sinh thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2015. Chi...

Chiêu sinh thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 12/11/2015 | 12:00  | Lượt xem: 130
 Ngày 12/11/2015, UBND quận Đống Đa đã có thông báo số 377/TB-UBND v/v chiêu sinh thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2015. Chi...

Tổng điểm xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc quận Đống Đa năm 2015 và lịch tiếp nhận đơn phúc khảo, đơn khiếu nại của thí sinh

Ngày đăng 10/11/2015 | 12:00  | Lượt xem: 102
 Ngày 10/11/2015, Hội đồng tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 29/TB-HĐTD thông báo tổng điểm xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm...

Đính chính lại điểm học tập và điểm tốt nghiệp của thí sinh

Ngày đăng 10/11/2015 | 12:00  | Lượt xem: 108
 Ngày 10/11/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có Thông báo số 30/TB-HĐTD đính chính lại điểm học tập và điểm tốt nghiệp của thí sinh. Chi tiết...

Lịch đối chiếu, ký xác nhận kết quả tính điểm học tập và điểm tốt nghiệp của thí sinh dự tuyển viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015

Ngày đăng 03/11/2015 | 12:00  | Lượt xem: 88
 Ngày 02/11/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 27/TB-HĐTD thông báo Lịch đối chiếu, ký xác nhận kết quả tính điểm học tập và điểm...

Công nhận kết quả xét tuyển đối với công chức phường chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự

Ngày đăng 30/10/2015 | 12:00  | Lượt xem: 73
 Ngày 29/10/2015, UBND quận Đống Đa đã có quyết định số 7854/QĐ-UBND v/v công nhận kết quả xét tuyển đối với công chức phường chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự. Chi tiết Quyết định...