thông tin tuyển dụng

Địa điểm và thời gian tổ chức sát hạch đối với các thí sinh thuộc diện tiếp nhận thẳng vào công chức phường năm 2013 không qua hình thức thi tuyển.

Ngày đăng 21/02/2014 | 12:00  | Lượt xem: 94
Ngày 19/2/2014, Hội đồng tuyển dụng công chức phường năm 2013 quận Đống Đa đã có văn bản số 02/TB-HĐTD thông báo địa điểm và thời gian tổ chức sát hạch đối với các thí sinh thuộc diện tiếp nhận...

Nội dung ôn tập thi tuyển và sát hạch công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013

Ngày đăng 07/02/2014 | 12:00  | Lượt xem: 97
Ngày 23/01/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 303/QĐ-SNV về việc phê duyệt nội dung ôn tập thi tuyển và sát hạch công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013. ...

Nội dung ôn tập thi tuyển và sát hạch công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013

Ngày đăng 07/02/2014 | 12:00  | Lượt xem: 92
Ngày 23/01/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 303/QĐ-SNV về việc phê duyệt nội dung ôn tập thi tuyển và sát hạch công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013. ...

Danh sách thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức phường năm 2013.

Ngày đăng 22/01/2014 | 12:00  | Lượt xem: 85
Danh sách thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức phường năm 2013 (sau khi đã điều chuyển nguyện vọng đợt 1) tải về tại đây

Danh sách thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức phường năm 2013.

Ngày đăng 22/01/2014 | 12:00  | Lượt xem: 101
Danh sách thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức phường năm 2013 (sau khi đã điều chuyển nguyện vọng đợt 1) tải về tại đây

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, chỉ tiêu tiếp nhận không qua thi, thay đổi nguyện vọng dự tuyển thi công chức phường năm 2013.

Ngày đăng 14/01/2014 | 12:00  | Lượt xem: 88
Ngày 14/1/2014, UBND quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 02/TB- UBND thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, chỉ tiêu tiếp nhận không qua thi, thay đổi nguyện vọng dự tuyển thi...

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, chỉ tiêu tiếp nhận không qua thi, thay đổi nguyện vọng dự tuyển thi công chức phường năm 2013.

Ngày đăng 14/01/2014 | 12:00  | Lượt xem: 102
Ngày 14/1/2014, UBND quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 02/TB- UBND thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, chỉ tiêu tiếp nhận không qua thi, thay đổi nguyện vọng dự tuyển thi công...

Tuyển dụng công chức phường Quận Đống Đa năm 2013

Ngày đăng 17/12/2013 | 12:00  | Lượt xem: 93
Ngày 09/12/2013, UBND quận Đống Đa đã ban hành kế hoạch số 160/KH-UBND v/v tuyển dụng công chức phường Quận Đống Đa năm 2013.

Tuyển dụng công chức phường Quận Đống Đa năm 2013

Ngày đăng 13/12/2013 | 12:00  | Lượt xem: 170
Ngày 09/12/2013, UBND quận Đống Đa đã ban hành kế hoạch số 160/KH-UBND v/v tuyển dụng công chức phường Quận Đống Đa năm 2013.

Thông báo điểm thi tuyển công chức 2013

Ngày đăng 26/11/2013 | 12:00  | Lượt xem: 186
Ngày 19/11/2013, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2013 ban hành văn bản số 2700/TB-HĐTD về việc thông báo điểm thi tuyển công chức năm 2013.

Thông báo điểm thi tuyển công chức 2013

Ngày đăng 25/11/2013 | 12:00  | Lượt xem: 95
Ngày 19/11/2013, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2013 ban hành văn bản số 2700/TB-HĐTD về việc thông báo điểm thi tuyển công chức năm 2013.

Tiếp nhận hồ sơ, xét chọn công chức nguồn làm việc tại phường thuộc quận Đống Đa bổ sung giai đoạn 2013- 2014.

Ngày đăng 23/10/2013 | 12:00  | Lượt xem: 209
Căn cứ Thông báo số 2311/TB-SNV ngày 16/10/2013 của Sở Nội vụ về việc chiêu sinh đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội bổ sung giai đoạn 2013- 2014; ...

Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2013

Ngày đăng 04/10/2013 | 12:00  | Lượt xem: 217
Ngày 01/10/2013, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2013 UBND Thành phố Hà Nội đã có công văn số 2867/TB-HĐTD v/v thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2013. File đính kèm...

Hướng dẫn tổ chức thi tuyển công chức năm 2013

Ngày đăng 30/09/2013 | 12:00  | Lượt xem: 86
Ngày 27/9/2013, Hội đồng tuyển dụng công chức Thành phố Hà Nội năm 2013 ban hành công văn số 2141/HD-HĐTD hướng dẫn tổ chức thi tuyển công chức năm 2013.

Lịch hướng dẫn ôn tập môn chuyên ngành Tư pháp cho thí sinh dự tuyển công chức.

Ngày đăng 23/08/2013 | 12:00  | Lượt xem: 176
Lịch hướng dẫn ôn tập môn chuyên ngành Tư pháp cho thí sinh dự tuyển công chức.

Lịch hướng dẫn ôn tập môn chuyên ngành cho thí sinh dự tuyển công chức

Ngày đăng 20/08/2013 | 12:00  | Lượt xem: 110
Lịch hướng dẫn ôn tập môn chuyên ngành cho thí sinh dự tuyển công chức.

Tổ chức ôn tập thi tuyển công chức hành chính năm 2013

Ngày đăng 15/08/2013 | 12:00  | Lượt xem: 178
Ngày 13 tháng 8 năm 2013, UBND quận Đống Đa đã ban hành Thông báo số 212/UBND-NV về việc tổ chức ôn tập thi tuyển công chức năm 2013.

Tiếp nhận hồ sơ, xét chọn công chức nguồn làm việc tại các phường

Ngày đăng 28/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 154
Tiếp nhận hồ sơ, xét chọn công chức nguồn làm việc tại các phường thuộc quận Đống Đa giai đoạn 2013- 2014