thông tin tuyển dụng

Kết quả thi viết Kiến thức chung và viết Chuyên ngành
Ngày đăng 14/06/2019 | 15:00  | Lượt xem: 833

Ngày 14/6/2019, Hội đồng tuyển dụng quận Đống Đa đã có văn bản số 05/TB-HĐTD thông báo Kết quả thi viết Kiến thức chung và viết Chuyên ngành.

Chi tiết Thông báo số 05/TB-HĐTD tải về tại đây