thông tin tuyển dụng

Thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019
Ngày đăng 21/06/2019 | 08:00  | Lượt xem: 272

Ngày 19/6/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành Thông báo số 1373/TB-HĐTT về việc thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

Chi tiết Thông báo số 1373/TB-HĐTT tải về tại đây